Frits Thaulow

Frits Thaulow er internasjonalt sett Norges mest berømte
kunstner – etter Edvard Munch.
Thaulow vokste opp i et solid borgelig, øvre middelklasse hjem med meget god økonomi. Faren var apoteker og gårdeier. Unge Frits ville allerede på et tidlig tidspunkt bli kunstner. Pappa satte imidlertid foten delevis ned – han forlangte at sønnen først skulle ta en “ordentlig” utdannelse. Fair enough – Frits tok artium og farmasøyt-eksamen. Ferdig med dette henvendte han seg på ny til faren – og fikk hans velsignelse og støtte til å gå kunstnerveien.
Første stoppested ble Kunstakademiet i København.

Den danske marinemaleren C. F. Sorensen, landskapsmaleren
H.F.Gude, samt Edv. Diriks og Chr. Krohg var alle viktige personer
for Frits Thaulow’s utvikling de første årene.
Han var dessuten stadig på reisefot rundt om i hele Europa –
for å se og lære og la seg inspirere.

Thaulow gjorde nesten umiddelbar suksess og triumf-ferden bare
fortsatte frem til hans død i 1906. Vannet, lyset, sneen og løden i taksteinen – ingen kunne male bedre enn Thaulow. Allerede i samtiden var han internasjonalt høyt skattet. George Petit var Paris` mest mondene kunstsalong og Thaulow var stjernen. Hans arbeider er representert i tallrike museer og nasjonalgallerier over hele verden.

Det henvises forøvrig til litteraturen.
Mag.art. Vidar Poulsson er verdens største ekspert på Thaulow.

Galleri Pingvin har i alle år vært opptatt av denne fantastiske kunstneren og har utgitt 3 bøker på vårt lille forlag. Vi har også vært med på å arrangere den store Frits Thaulow utstillingen i Musèe Rodin sammen med Det kgl.norske Utenriksdepartement (utenriksminister Godal) i 1994 –
for å profilere Norge i Paris i Frankrike, samt 150-års Jubileumsutstillingen i Oslo Rådhus i 1997. Ooverskuddet ble donert til Oslo Kommune øremerket nytt gulv i Rådhusgalleriet.

Galleri Pingvin liker arbeidene til Frits Thaulow og tror vi har
ervervet endel kunnskap gjennom årene.