Willibald Storn

Willibald kom fra Østerrike til Norge i 1956 – og det er mange
kunstinteresserte nordmenn glad for. Han har vært profesjonell
kunstner siden 1963 og er med årene blitt veldig norsk som person,
bosatt i et sjarmerende hus på Kampen,
hvor han også har sitt atellier.

Kunsten hans har imidlertid et internasjonalt snitt
og en klar identitet – man vet at det er et Storn-arbeid når man ser et.
Kunstnerisk anvender Willibald Storn forskjellige teknikker –
grafikk, maleri, installasjon og foto.

Han er innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Samtidsmuseet og mange andre
offentlige og private kunstsamlinger. Ulf Renberg og Gunnar Sørensen
har utgitt en glimrende bok om kunstneren på Labyrinth Press.
Her omtales Willibald Storn’s kunstneriske uttrykksform som en
bullesk figurasjon – hvor det politiske, psykologiske og seksuelle
har en fremtredende rolle.

– Er bildene dine surrealistiske ?
  Nei, sier Willibald, kanskje de er på vei til noe usigelig ?
– Er bildene dine pynt ?
  Nei, sier Willibald, jeg hater pynt !
– Er de hyggelige å ha på veggen ?
  Bildet (kunsten) skal ikke være din venn – umiddelbart. Kunsten skal du forstå langsomt.
  Kunsten min må inneholde konflikt og energi – et bilde av livet.
  Det vakre kan også gjøre vondt.
  Kunst er dialog.

Willibald Storn er en stor kunstner, som vi har beundret i mange å